Реквизиты

Товариство з обмеженою відповідальністю «2Д3Д»

Код ЄДРПОУ 41008488

Код платника ПДВ 410084826589

Рахунок 26000455039037 в ПАТ «ОТП БАНК», МФО300528

Юр. адр.: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40

Тел/факс: +38 044 209 43 81